Możesz dostać 196 euro tygodniowo

Możesz dostać 196 euro tygodniowo [24.03.2010]

 IRLANDIA | Rządowy pakiet ‘Back to Work Enterprise Allowance’ ma zachęcać osoby bezrobotne do powrotu na rynek pracy, poprzez prowadzenie własnej działalności (self-employment). Program zakłada, iż osoba bezrobotna przez pierwszy rok działalności firmy może równocześnie czerpać zyski z dochodów  oraz otrzymywać zasiłek Jobseeker’s Benefit.

Wraz z rewizją budżetu, od 1 maja 2009 uaktualniony pakiet ‘Back to Work Enterprise Allowance’, zwany skrótowo ‘Short-term Enterprise Allowance’, jest szerzej dostępny dla osób, które straciły zatrudnienie stosunkowo niedawno. Aplikujący spełniać muszą zaledwie dwa kryteria, mianowicie otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych (Jobseeker’s Benefit) oraz posiadać odprowadzone minimum 104 składki (tygodniowe) ubezpieczenia społecznego. Potencjalny kandydat powinien skontaktować się z lokalnym Social Welfare Office, gdzie doradcy (Job Facilitator) należy przedstawić biznes plan, omawiający szczegóły planowanego przedsięwzięcia, po czym dołączyć do aplikacji formularz BTW2. Jeśli wniosek zostanie zaaprobowany, osoba bezrobotna powinna zarejestrować swoją działalność w Revenue, wypełniając druk TR1. Wysokość świadczenia wynosi 196 euro tygodniowo.

 

Anna Paś (Dublin)

Źródło: "Praca i nauka za granicą", wyd. nr 160 (08.03-21.03.2010)

 

Powrót


euro-punkt.pl on Facebook