Inne świadczenia - Irlandia

PRSI – możliwość zwrotu części zapłaconych składek

 

Każda osoba zatrudniona w Irlandii opłaca składki PRSI (Pay Related Social Insurance). Są one obliczane na podstawie rozliczeń tygodniowych w oparciu o dochód brutto pomniejszony o stosowne zwolnienia.

Na PRSI składają się:

- Ubezpieczenie Społeczne (Social Insurance),

- Ubezpieczenie Zdrowotne (Heath Contribution).

Część składek na ubezpieczenie społeczne jest przekazywana na fundusz ubezpieczenia społecznego, z którego wypłacane są m.in. świadczenia socjalne.

Każdy pracownik powinien pilnować, ile składek jest mu potrącanych, bo może się zdarzyć, że pracodawca np. nie wiedział o tym, iż pracownik posiada kartę medyczną - a wówczas nie musić płaci składek zdrowotnych. W przypadku błędów pracownikowi należą się zwroty. 

Aby otrzymać taki zwrot, trzeba skontaktować się z Sekcją Zwrotów (Refund Section) w Departamencie Opieki Socjalnej (Departament of Social Protection). Tam można otrzymać odpowiedni wniosek - należy go wypełnić i złożyć. Urząd sprawdzi prawidłowość odprowadzania składek i ewentualnie wyda decyzję o zwrocie. 

Wnioski wysyła się na adres:

 

PRSI Refund Section

Oisin House

Pearse Street

Dublin 2

Ireland


Tax relief for tenants - ulgi podatkowe dla najemców

 

 

Osoby, które pracują w Irlandii, płacą podatki i wynajmują mieszkanie, mogą otrzymać ulgę podatkową od części opłat czynszowych.

 

Kryteria i procedury

 

O tę ulgę podatkową mogą się starać osoby, które:

 

 • podpisały umowę z właścicielem mieszkania,
 • opłacają czynsz,
 • posiadają pokwitowania za opłacany czynsz. Powinny one zawierać: imię i nazwisko właściciela, numer PPS i adres, kwotę zapłaconego czynszu, okres, którego dotyczy pokwitowanie.Wypłacane kwoty


Kwota tego świadczenia jest uzależniona od stanu cywilnego i wieku podatnika. Ulga podatkowa z tytułu prywatnego najmu lokalu wynosi 20% poniesionych wydatków z zastrzeżeniem ich górnej granicy - ta jest ustalana każdego roku. 

 

Np. od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku obowiązywały następujące ulgi podatkowe z tytułu prywatnego najmu lokalu przy zastosowaniu stawki podstawowej w wysokości 20%:

 

Wiek

Ulga podatkowa dla osób rozliczających się indywidualnie

Ulga podatkowa dla małżeństw/wdowców(wdów)

W wieku poniżej 55 lat (maks. wys. ulgi)

2,000 €

4,000 €

W wieku powyżej 55 lat (maks. wys. ulgi)

4,000 €

8,000 €

 By obliczyć roczną stawkę pozostałą po odliczeniu podatku, trzeba pomnożyć powyższe kwoty ulg podatkowych razy 20%.

 • osoby w wieku poniżej 55 lat mogły otrzymać w 2009 roku ulgę podatkową (tax credit) z tytułu wynajmowania mieszkania w wysokości €400 rocznie (osoba samotna) lub €800 rocznie (wdowiec lub wdowa albo małżeństwo).
 • osoby w wieku powyżej 55 lat mogły otrzymać w 2009 roku ulgę podatkową z tytułu wynajmowania mieszkania w wysokości €800 rocznie (osoba samotna) lub €1600 rocznie (wdowiec lub wdowa albo małżeństwo).

Aby starać się o ulgę, należy wypełnić wniosek Rent-1 (do pobrania na stronie urzędu www.revenue.ie) i złożyć go w odpowiednim urzędzie skarbowym wraz z wymaganymi dokumentami.


Ulgi podatkowe dla najemców

(Tax relief for tenants)

 

Jeżeli pracujesz w Irlandii, płacisz podatki i wynajmujesz mieszkanie, należy ci się ulga podatkowa od części opłat czynszowych.

 

Zasady:

 

 • musisz mieć podpisana umowę z właścicielem mieszkania
 • trzeba opłacać czynsz 
 • musisz posiadać pokwitowania za opłacany czynsz, które powinny zawierać następujące dane:  

- mię i nazwisko właściciela, numer PPS i adres

            - kwotę zapłaconego czynszu

            - okres, którego dotyczy to pokwitowanie.

 

 

Stawki

 

Ulga podatkowa z tytułu prywatnego najmu lokalu wynosi 20% poniesionych wydatków z zastrzeżeniem ich górnej granicy, która ustalana jest corocznie. Ula ta jest też uzależniona od stanu cywilnego i wieku podatnika.

 

Np. od 1 stycznia od 31 grudnia 2009 roku obowiązywały następujące ulgi podatkowe z tytułu prywatnego najmu lokalu przy zastosowaniu stawki podstawowej w wysokości 20%:

 

Wiek

Ulga podatkowa dla osób rozliczających się indywidualnie

Ulga podatkowa dla małżeństw/wdowców(wdów)

W wieku poniżej 55 lat (maks. wys. ulgi)

2,000 €

4,000 €

W wieku powyżej 55 lat (maks. wys. ulgi)

4,000 €

8,000 €

Aby obliczyć roczną kwotę pozostałą po odliczeniu podatku, należy pomnożyć powyższe kwoty ulg podatkowych razy 20%.

 • dla osób w wieku poniżej 55 lat: oznacza to, że mogą otrzymać ulgę podatkową (tax credit) z tytułu wynajmowania mieszkania w wysokości €400 rocznie w przypadku osoby samotnej i €800 rocznie w przypadku wdowca lub wdowy albo małżeństwa (2009). 
 • dla osób w wieku powyżej 55 lat: oznacza to, że mogą otrzymać ulgę podatkową z tytułu wynajmowania mieszkania w wysokości €800 rocznie w przypadku osoby samotnej i €1600 rocznie w przypadku wdowca lub wdowy albo małżeństwa (2009).

 

Jak składać wniosek

 

 • należy wypełnić wniosek Rent-1 (do pobrania online na stronie urzędu www.revenue.ie )
 • złożyć go w odpowiednim urzędzie skarbowym wraz z wymaganymi dokumentami.

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook