Dodatki rodzinne - Irlandia

Maternity - Zasiłek macierzyński

Także na emigracji możesz starać się  zasiłek macierzyński. W Irlandii jest on wypłacany przez Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych. Odpowiedni wniosek należy złożyć 6 tygodni przed przejściem na urlop macierzyński (12 tygodni w przypadku osób prowadzących własną działalność).

Zasiłek macierzyński otrzymują matki, które wpłaciły określoną liczbę składek PRSI i pracują do momentu przejścia na urlop macierzyński. Ostatni dzień pracy powinien wypaść w czasie 16 ostatnich tygodni ciąży.

Kobieta starająca się o zasiłek macierzyński powinna:

  • mieć opłacone składki PRSI za okres minimum 39 tygodni w ciągu 12 miesięcy przed przejściem na urlop macierzyński

    lub 
  • mieć opłacone składki PRSI za okres 39 tygodni od rozpoczęcia pracy oraz mieć opłacone lub skredytowane składki PRSI przynajmniej za okres 39 tygodni w odpowiednim roku podatkowym lub w roku podatkowym bezpośrednio następującym po odpowiednim roku podatkowym. Dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2010 roku odpowiednim rokiem podatkowym był rok 2008, a rokiem podatkowym po nim następującym - rok 2009.

    lub 
  • mieć opłacone składki PRSI za okres 26 tygodni w odpowiednim roku podatkowym oraz mieć opłacone składki PRSI przynajmniej za okres 26 tygodni w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym odpowiedni rok podatkowy. Dla kobiet przechodzących na urlop macierzyński w 2010 roku odpowiednim rokiem podatkowym był rok 2008, a rokiem go poprzedzającym - rok 2007.

 

Na urlop macierzyński można przejść najwcześniej 16 tygodni przed końcem tygodnia, w który ma nastąpić rozwiązanie, a najpóźniej - 2 tygodnie przed. Wypłacana matkom co tydzień kwota zależna jest od wysokości zarobków i zmniejszana o połowę, jeśli kobieta otrzymuje inne świadczenia socjalne. Odpowiednia suma przelewana jest na rachunek bankowy lub na konto w spółdzielni mieszkaniowej przez okres 26 tygodni. Zasiłek jest wolny od opodatkowania.


Wysokość zasiłku 


Jeżeli kobieta jest zatrudniona, tygodniowa kwota zasiłku macierzyńskiego jest wyliczana poprzez podzielenie dochodu brutto osiągniętego we właściwym roku podatkowym przez liczbę faktycznie przepracowanych w tym roku tygodni. Zasiłek stanowi 80% tej kwoty. Właściwym rokiem podatkowym jest przedostatni pełen rok podatkowy poprzedzający rok rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego.

 

W 2012 roku zasiłek wynosił:


Minimalna wysokość świadczenia €217,80
Maksymalna wysokość świadczenia €262

 W jaki sposób starać się o zasiłek macierzyński?


Aby otrzymać zasiłek macierzyński, należy wypełnić wniosek i złożyć go na formularzu MB10 na 6 tygodni przed zamierzoną datą przejścia na urlop macierzyński. Następnie dokumenty trzeba przesłać na adres: 

 

Maternity Benefit Section

Department of Social Protection

Inner Relief Road

Ardarvan

Buncrana

Donegal

IRELAND

 

Szczegółowe informacje: http://www.citizensinformation.ie


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook